Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-03-11 10:00

PostNord publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

PostNords års- och hållbarhetsredovisning finns nu tillgänglig på svenska och engelska. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt ÅRL och GRI Standards.

– Koncernens rörelseresultat för året var det bästa sedan PostNord bildades. Vi inledde 2021 exceptionellt starkt då vi hanterade pandemins höga paketvolymer väl. Andra halvåret var inte lika starkt, huvudsakligen förklarat av lägre brevvolymer och utmanande planeringsförutsättningar i paketaffären. Vi kunde tydligt se effekterna av att pandemin äntligen började släppa sitt grepp om samhällena. I slutet av året fattade vi beslut om nya mål inom PostNords agenda för hållbar logistik. De nya målen sträcker sig till mitten av decenniet och kommer på ett tydligt sätt att bidra till positiv förändring för människorna i vår närhet samt radikalt minska klimatavtrycket från transporter på den nordiska marknaden och möjliggöra en fossilfri verksamhet till 2030, säger Annemarie Gardshol, VD och koncernchef.
 

PostNords finansiella rapporter på svenska finns på https://www.postnord.com/sv/investor-relations/finansiell-rapportering och på engelska på https://www.postnord.com/investor-relations/financial-reporting.
 

Kontaktperson: Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2022 kl. 10:00 CET.

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2022-03-11 10:00