Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-02-08 15:00

PostNord visar vägen med ny agenda för hållbar logistik

Som ledande aktör inom paket- och logistiktjänster har PostNord en central roll i nordiskt näringsliv och samhälle. Vår ambition är att göra vardagen enklare och gå i täten för hållbar logistik. Efter att länge ha arbetat systematiskt och framgångsrikt inom hållbarhetsområdet har vi antagit en ny ambitiös agenda för att driva på förändring inom hela branschen.

 PostNord har definierat tre tydliga åtaganden inom hållbar logistik:

  • Vi manifesterar klimatledarskap.
  • Vi värnar om våra medarbetare.
  • Vi frigör kraften i mångfalden.
     

Vi manifesterar klimatledarskap

För att lösa klimatkrisen behöver hela transportsektorn genomgå en gigantisk omställning. PostNord axlar därför ledarrollen för att säkra en nordisk infrastruktur för fossilfria transporter till år 2030. Vårt åtagande är att visa att det är möjligt att ställa om till helt fossilfria transporter, vilket inkluderar de dryga 13 000 fordon som vi och våra partners kör på de nordiska vägarna. En milstolpe på vägen mot 2030 är att alla våra last mile-transporter ska vara emissionsfria i hela Norden senast 2027.

Framsteg kräver partnerskap med kunder och andra aktörer, både inom och utanför transportsektorn. En förutsättning är att energisektorn ställer om till förnybar energiproduktion så snabbt som möjligt. Andra framgångsfaktorer är utvecklingstakten av elfordon, utbyggnadstakten för laddinfrastruktur samt tillväxttakten för produktionen av biodrivmedel.

– Jag är mycket nöjd med att vi har en tydlig agenda för hållbar logistik. Med den kommer vi bidra till positiv förändring för människorna i vår närhet och den kommer radikalt att minska klimatavtrycket från transporter på den nordiska marknaden samt möjliggöra en helt fossilfri verksamhet till 2030, säger koncernens VD Annemarie Gardshol.

Vi värnar om våra medarbetare

PostNord verkar för att skapa säkra arbetsplatser och säkerställa rättvisa villkor, oavsett om det är våra egna anställda eller personer som arbetar för oss. En förbättrad arbetsmiljö är en viktig del av hållbarhetsagendan och målet för detta arbete är att ingen medarbetare, anställd eller inhyrd, ska känna sig otrygg på arbetsplatsen.

Visionen för vårt arbete är en kultur och ett beteende som minimerar antal arbetsskador och förhindrar arbetsolyckor med dödlig utgång.

– För att nå målet har PostNord anslutit sig till initiativet Responsible Trucking Platform och anpassning av vår verksamhet till Responsible Trucking Social Guidelines pågår. Ett exempel är att PostNords nordiska terminaler som är tillgängliga för externa förare ska erbjuda tillgång till toalett, dricksvatten och skydd mot ogynnsamma väderförhållanden vid lastning och lossning senast 2025, säger Annemarie Gardshol.

Vi frigör kraften i mångfalden

PostNord-koncerners medarbetare och alla de som arbetar med eller för PostNord representerar en stor mångfald av bakgrund, kompetenser och perspektiv. Vi verkar aktivt för att frigöra kraften i denna mångfald genom ett ledarskap som bygger på ansvarstagande, mod och engagemang.

– PostNord står för en kultur där alla kan känna sig respekterade, lyssnade till och som säkerställer att vi tar vara på den kollektiva kompetensen och insikterna som finns i vår stora verksamhet, säger Annemarie Gardshol.

 

Bilder


Senast uppdaterad: 2022-02-08 15:00