Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2023-03-10 12:00

PostNord publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

PostNords års- och hållbarhetsredovisning finns nu tillgänglig på svenska och engelska.

PostNords finansiella rapporter på svenska finns på https://www.postnord.com/sv/investor-relations/finansiell-rapportering och på engelska på https://www.postnord.com/investor-relations/financial-reporting.

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 12:00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2023-03-10 12:00