Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2008-04-03 12:00

Årsstämma i Posten AB (publ)

Postens årsstämma hölls den 3 april 2008 på Postens huvudkontor i Solna. 

Stämman beslutade i enlighet med den föreslagna utdelningen på 625 miljoner kronor. 

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade omval av samtliga ledamöter, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Katarina Mohlin, Marianne Nivert, Bertil Persson och Richard Reinius. Till styrelsens ordförande omvaldes Marianne Nivert.  

Stämman  godkände  förslaget om att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 420 000 kronor till styrelsens ordförande och med 210 000 kr till övriga av årsstämman valda ledamöter. Stämman godkände vidare förslaget att för arbete inom revisionsutskottet skall arvode om 50 000 kr utgå till utskottets ordförande och 40 000 kr till ledamot och för arbete inom ersättningsutskottet skall arvode om 30 000 kr utgå till utskottets ordförande och 20 000 kr till ledamot.  

Ernst & Young med auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig är sedan årsstämman 2007 valt revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2011. Riksrevisionen har anmält Per Redemo som ordinarie revisor och Göran Selander som revisorssuppleant.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt räkning. Stämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.  

VD och koncernchef Erik Olssons anförande vid årsstämman finns bifogat som pdf via nedanstående länk.   

Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-04-03 12:00