Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-05-12 12:00

Fortsatta kostnadsanpassningar stabiliserade Posten Nordens rörelseresultat trots fortsatt svag efterfrågan

 

Nettoomsättningen uppgick till 10 918 (11 779) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 532 (601) MSEK

Resultat före skatt uppgick till 542 (699) MSEK

Periodens resultat uppgick till 422 (531) MSEK

 

Läs hela pressmeddelandet med koncernchef Lars G Nordströms kommentar här: 

http://www.postennorden.com/sv/Press/Pressmeddelande/


Senast uppdaterad: 2010-05-12 12:00