Posten Nordens bokslutskommuniké 2009

2010-02-24 12:00

Ett acceptabelt rörelseresultat givet omständigheterna,

viktiga förbättringar i verksamheten och en snabb samgåendeprocess

Hela pressmeddelandet och Posten Nordens bokslutskommuniké 2009 finns att läsa på

 

http://www.postennorden.com/sv/

Last updated: 2010-02-24 12:00