Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-06-21 14:11

PostNord i avtal med 400 myndigheter

PostNord affärsområde Logistik har slutit ett ramavtal med 400 statliga myndigheter. Avtalet som omfattar logistiktjänster är skrivet på två år med möjlighet till förlängning på två år, med ett år i taget.

Upphandlingen, som genomförts av Skatteverket efter en förfrågan från Statlig Inköpssamordning, omfattar ramavtal för paket- och palltjänster.

- Ett mål med upphandlingen var att främja konkurrens inom området genom att dela upp upphandlingen i olika anbudsområden för att få fördelaktiga villkor. PostNord antogs för samtliga anbudsområden, säger Nils-Gunnar Sträng, strategisk inköpare på Skatteverkets huvudkontor.

Inför upphandlingen arbetade Skatteverket målmedvetet med en referensgrupp med representanter från myndigheterna för att kunna utforma ett så fördelaktigt avtal som möjligt. Kompetens, attraktiv tjänstepaketering och låga priser lyftes fram som de viktigaste kriterierna. Det ställdes även höga miljökrav på fordon och säkerhet.

- Avtalet har väldigt stor potential. Vi har ett brett erbjudande av logistiktjänster till företag och privatpersoner och jag är övertygad om att vi kommer att ha ett givande samarbete med de berörda myndigheterna de kommande åren, säger Mattias Krümmel försäljningschef Logistik inom PostNord.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2011-06-21 14:11