Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge

John Vivstam ny VD för Postens Pensionsstiftelse

2015-05-21 09:06

John Vivstam blir ny VD för Postens Pensionsstiftelse när Dag Hasslegren går i pension den 1 juni 2015.

– Jag vill tacka Dag Hasslegren, som byggt upp och under 17 år framgångsrikt utvecklat Postens Pensionsstiftelse, säger Michael Sohlman, ordförande i Postens Pensionsstiftelse.

John Vivstam blir ny VD för Postens Pensionsstiftelse. John Vivstam (f.1959) är civilekonom och är verksam som ledamot i ett antal styrelser och placeringsutskott. John har bl.a. arbetat på Carnegie Fondkommission AB, Postens Pensionsstiftelse samt Nobelstiftelsen.

Postens Pensionsstiftelse förvaltar och tryggar pensionsskulder för bolagen PostNord Group AB och PostNord Sverige AB. Per årsskiftet 2014 uppgick marknadsvärdet på tillgångarna till 18 miljarder och pensionsskulden uppgick till ca 16,3 miljarder. Under 2014 hade Postens Pensionsstiftelse en avkastning på 13 procent efter alla kostnader och skatt.

Last updated: 2015-05-21 09:06