Förseningar i postdistributionen på grund av väder- och tågproblem

De senaste dagarnas kraftiga snöoväder och stränga kyla innebär att Posten har förseningar i distributionen av post. Den främsta anledningen är att den post som distribueras med tåg är försenad på grund av det ansträngda läget i tågtrafiken. För att få ut så mycket post som möjligt före jul har Posten satt in extra personal, flyg och lastbilstransporter.

De väderproblem som orsakar kraftiga förseningar i tågtrafiken påverkar också Posten. Just nu är det förseningar i hela landet av distributionen av brev upp till 2 kg.

-  Vi sätter nu in alla tänkbara resurser vi kan hitta för att försöka få ut så mycket av posten som möjligt före jul, säger Peter Brännström, produktionschef Posten Meddelande.

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och cirka 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02