Fortsatta förseningar i postdistributionen på grund av väder- och tågproblem

Även idag har Posten förseningar i postdistributionen på grund av det fortsatt ansträngda läget i tågtrafiken och de svåra väderförhållandena. Läget ser dock något bättre ut idag tack vare att Posten lyckats styra över stora delar av de brev upp till 2 kg som i vanliga fall distribueras med tåg till flyg- och lastbilstransporter. Det mesta av den post som ska delas ut idag kommer därför att komma fram i tid.

De svåra väderförhållandena i Skåne och Blekinge idag innebär att vissa vägar är helt igensnöade vilket gör att Posten inte kommer fram med sina fordon. Utanför tätorter är risken stor för att det kommer att bli svårt för Posten att leverera paket och pall och många hushåll kommer inte att få någon postutdelning idag.

Väderproblem i västra Europa innebär också att mycket stora volymer av försändelser upp till 2 kg från länder utanför Norden inte kommit till Sverige.

- Vi har svårt att påverka tågproblemen och vädret, så tyvärr kommer cirka åtta procent av breven som skulle fram till jul att bli försenade. Postens brevbärare och chaufförer gör just nu otroliga insatser i de mycket svåra väderförhållandena som råder, säger Peter Brännström, produktionschef Posten Meddelande Sverige

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på mer än 4o miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02