USA:s skärpta säkerhetskrav försenar post från Sverige till USA

De amerikanska myndigheterna har ytterligare skärpt säkerhetskraven för post till USA. Det innebär att alla brev över 500 gram, och paket som skickas av privatpersoner, från Sverige till USA försenas.

De amerikanska myndigheterna har, efter att brevbomber tidigare i år skickades från Yemen med mål i USA, i flera omgångar skärpt säkerhetskraven för post till USA. Nu har kraven skärpts ytterligare.

- Vi arbetar intensivt för att finna en lösning som innebär att vi kan leva upp till de skärpta amerikanska säkerhetskraven. Vi måste införa nya rutiner inom produktionen för försändelser till USA och det kommer dessvärre att ta lite tid. Därför kommer alla brev över 500 gram, och paket som skickas av privatpersoner, från Sverige till USA att försenas, säger Ingvar Gustavsson, produktionsutvecklingschef i affärsområde Logistik inom Posten Norden.

Brev som väger under 500 gram och paket från företag i Sverige till USA påverkas inte av de skärpta säkerhetskraven, utan kommer att levereras till mottagarna inom utlovad leveranstid.

- Vi beklagar de problem som de utökade amerikanska säkerhetskraven medför för våra kunder. Alla paket och brev som skickats från Sverige till USA före den 6 respektive 10 december kommer att levereras före jul, säger Ingvar Gustavsson.

 

 

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02