Flygproblem på Arlanda försenar posten

Posten kommer under tisdagen den 1 mars att ha förseningar över hela Sverige i delar av den övernattbefordrade posten (A-post) samt garantiprodukter som expressbrev. Anledningen är att flygplan varken kunde lyfta från eller landa på Arlanda flygplats från midnatt till kl 05:00 i morse med anledning av hög sjukfrånvaro bland flygledarna på Arlanda.

På grund av att flygplanen med post inte kunde lyfta och landa som planerat kommer knappt 300 000 försändelser av den övernattbefordrade posten inom Sverige att bli försenad. Dessa försändelser skulle ha delats ut till mottagarna idag men kommer att nå mottagarna först i morgon, den 2 mars. 

Posten lyckades igår kväll att planera om transporterna vilket ledde till att den största delen av postförsändelserna kunde fraktas med tidigare flyg. Resterande 300 000 försändelser kommer att läggas om till andra transportslag, som tåg och lastbil, vilket innebär att dessa försändelser når mottagarna en dag senare.

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på mer än 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01