Konkurrensverket genomför platsundersökning

Konkurrensverket genomför idag, den 3 maj, vid besök på Postens huvudkontor en platsundersökning avseende Posten Meddelande AB. Posten samarbetar med Konkurrensverket.

 

Vid frågor kontakta:
Per Ljungberg, presschef Posten Norden, tel/mobil: 08-781 17 39 eller Posten Norden Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 44 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01