Ökad prispress och snabbare leveranser när e-handelsföretagen spår kommande årets trender

Nästan vart annat e-handelsföretag inom detaljhandeln tror att ökad prispress blir den starkaste trenden nästa år och närmare fyra av tio bedömer att kraven på snabbare leveranser kommer att öka. Genombrottet i Sverige för e-handeln av varor via mobiltelefon verkar dröja ytterligare ett tag. Det framgår av en ny undersökning från Posten bland 650 e-handelsföretag om det kommande årets trender.

I spåren av skuldkrisen kommer alltfler tecken på vikande konsumtion. E-handeln har hittills hållit emot bättre än butikshandeln men bland e-handelsföretagen växer insikten att en sämre konjunktur ofrånkomligen också leder till hårdare inbördes konkurrens. Prispress och ökade krav på snabb leverans spås bli de två klart starkaste trenderna under nästa år inom e-handeln. Bland företagen pekar tre av tio därefter på en ökad betydelse för sociala medier i köpprocessen. Ungefär lika många lyfter fram fortsatt satsning på sökmotoroptimering respektive ökad handel över landsgränserna.

- E-handelsföretagen har ett försteg mot den traditionella handeln eftersom prismedvetenheten tenderar att öka i sämre tider. Det hindrar förstås inte att konkurrensen mellan olika e-handelsföretag också ökar, vilket tvingar fram lägre priser och snabbare leveranser. I slutänden är det konsumenterna som blir vinnare, säger Arne Andersson, Postens e-handelsexpert.

Den dramatiskt ökade förekomsten av smart phones har ännu inte inneburit något verkligt genombrott för e-handel av varor via mobiler. Men när e-handelsföretagen ska peka ut de vad de tror om trenderna för nästa år, anger 18 procent att anpassning av sajter för att stödja försäljning via mobilen är en stark trend. 13 procent anger utveckling av särskilda plattformar – appar – för försäljning i mobilen.

Enligt en ny undersökning från Posten har fem procent av e-handelskonsumenterna handlat från sin mobil de senaste tre månaderna. De som ännu inte har handlat med sin mobil anger framförallt att de tycker att det är enklare att göra det via datorn och att telefonernas skärmar är för små.

- Många pratar om mobilhandeln och ett genombrott kommer. Att vi inte riktigt är där ännu har att göra med de anpassningar som krävs i form av enklare sajter eller speciella appar. Konsumenternas främsta drivkraft för att handla på nätet istället för i fysisk butik är att det är enklare och bekvämare. Till dess att e-handelsföretagen har tagit de investeringar som krävs hämmas köplusten av mobilens skärm, säger Arne Andersson.

Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01