Posten blir utvald återförsäljare av Google AdWords

Posten och Google utökar nu sin gemensamma satsning på direktmarknadsföring när Posten väljs ut som första auktoriserade återförsäljare av Google AdWords i Norden.  Samarbetet mellan de två aktörerna bygger på att fysiska och digitala kombinationstjänster skapar effektiv marknadsföring för svenska små- och medelstora företag.

- Att kunna erbjuda Google AdWords är ytterligare ett steg i Postens strategi att bli en ledande aktör inom direktmarknadsföring genom att utveckla fysiska och digitala kombinationstjänster. Vårt samarbete med Google ger en möjlighet för små och medelstora företag att förstärka sina direktmarknadsföringskampanjer genom relevanta sökord. Detta gäller inte minst på den lokala annonsmarknaden, säger Andreas Falkenmark, affärsområdeschef Meddelande på Post Nord.

Posten och Google lanserade gemensamt Reklamfixaren under hösten 2010. Det är en tjänst som kombinerar direktreklam och digitala kanaler för att skapa en effektiv marknadsföring för svenska små- och medelstora företag. Nu fördjupar parterna sitt samarbete genom att Posten blir första auktoriserade återförsäljare av Google AdWords i Norden. Det ger möjligheter till gemensam produktutveckling och marknadsföring samt att Google får tillgång till Postens rikstäckande säljkår

- Vi vill underlätta för små- och medelstora företag att maximera sina marknadsföringsinsatser. Vi har därför valt att utöka samarbetet med vår partner Posten för att komplettera försäljningen av Google AdWords med deras expertis inom direktreklam, säger Daniel Rytterström, återförsäljaransvarig på Google.

Enligt en mätning som Institutet för Reklam- och Mediestatistik gjorde i maj 2011 är sökordsmarknadsföring den snabbast växande reklamkanalen med en 34 procent tillväxt per år. Sökordsmarknadsföring förväntas omsätta nära 2,5 miljarder kronor detta år och är nu den största kategorin inom Internetannonsering i Sverige.

Posten kommer att paketera Google AdWords tillsammans med annonstext, urval av sökord samt optimering av kampanjen.

Om PostNord
PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Om Google
Googles innovativa sökteknologi kopplar samman miljoner människor med information varje dag. Google, som grundades 1998 av Stanford-studenterna Larry Page och Sergey Brin, är idag en av de mest framstående webbverksamheterna på alla stora marknader runt om i världen. Googles riktade annonseringsverktyg ger företag av alla storlekar mätbara resultat samtidigt som det förbättrar sökupplevelsen på webben. Googles huvudkontor ligger i Silicon Valley och företaget har kontor i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. För ytterligare information besök gärna: www.google.com

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01