Posten börjar dela ut Lokaltidningen Mitt i

Lokaltidningen Mitt i Stockholm har tecknat ett femårigt avtal med Posten Norden. Avtalet innebär att Posten kommer att dela ut 31 tidningsversioner av Mitt i till 850 000 hushåll veckovis över hela Storstockholm.

Lokaltidningen Mitt i har som mål att vara den ledande och mest lästa lokaltidningen i varje stadsdel och kommun i Storstockholm. Förutom att de redaktionella texterna är lokala tillhandahåller Mitt i även en lokal annonsmiljö gentemot det lokala näringslivet.

-          Vi är mycket nöjda över att ingå ett samarbete med Posten. Vi har fått en långsiktig partner som kan hjälpa oss att hitta effektiva distributionslösningar för våra lokaltidningar. Postens brevbärare står för den lokalkännedom, kvalitet och precision i utdelningen som är otroligt viktig för oss, säger Peter Clauson, vd Mitt i-koncernen.

Samarbetet som avser utdelning av Lokaltidningen Mitt i till 850 000 hushåll börjar gälla 3 maj 2011 och just nu pågår förberedelser inför starten. Avtalet mellan Mitt i Stockholm och Posten Norden är tecknat på fem år med möjlighet till ytterligare fem års förlängning. 

-          För oss är samarbetet med Lokaltidningen Mitt i en viktig affär och ett erkännande av vår höga leveranskvalitet. Vi blir en distributionspartner för lokaltidningarna som är en naturlig del av stockholmarnas vardag, säger Jan Starrsjö, försäljningsdirektör för Posten Nordens affärsområde Meddelande Sverige.

Lokaltidningen Mitt i kommer att delas ut av Stampengruppens distributionsbolag S-post fram till 3 maj 2011.

 

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Lokaltidningen Mitt i Stockholm ger varje vecka ut 31 gratisdistribuerade lokaltidningar i Stockholm. En i varje kommun och stadsdel i Storstockholm. Tidningarna delas ut direkt till hushållen och är helt annonsfinansierade. Mitt i har drygt 170 medarbetare och omsatte 303 MKR under 2010. Mitt i ingår i Stampen koncernen. Stampen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampengruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. Läs mer om Stampen på www.stampen.com

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01