Posten i miljardavtal med svenska staten

Posten har tecknat två ramavtal om brev- respektive paketförmedlingstjänster med staten. Ramavtalen är värda totalt ca 800 miljoner kronor per år fram till mars 2013, med möjlighet till förlängning till mars 2015. Det står klart efter att staten genomfört Sveriges största postupphandlingar.

De nya ramavtalen motsvarar minst 259 miljoner försändelser och avtalen med staten är Postens största ramavtal.

- Detta är förstås ett hedersuppdrag och vi är mycket stolta att svenska staten återigen valt oss som leverantör i konkurrens med andra aktörer. Det visar att vi har konkurrenskraftiga produkter och tjänster samt att vi har vår styrka i vår rikstäckande service, säger Andreas Falkenmark, affärsområdeschef Posten Meddelande.

Skatteverket, som skötte ramavtalsupphandlingen av brevförmedlingstjänster för samtliga statliga myndigheter, utannonserade upphandlingen i oktober 2010. Upphandlingen var indelad i fyra nivåer; Hela Sverige, Riksnivå, Lokal nivå samt Utrikes nivå. Anbudsgivare har kunnat lämna anbud inom 26 olika anbudsområden och olika geografiska områden. I upphandlingen antogs fem leverantörer, varav Posten vann uppdrag inom de flesta anbudsområden.

Nils-Gunnar Sträng är strategisk inköpare på Skatteverket och har genomfört ramavtalsupphandlingar av brev- och paketförmedlingstjänster för staten sedan 2002. Målet med dessa ramavtalsupphandlingar har dels varit att främja konkurrens inom området, dels att ge statliga myndigheter och organisationer fördelaktiga villkor.

- Vi har gjort det möjligt för små leverantörer att lämna in anbud på lokal nivå och medelstora leverantörer att kunna erhålla delar av landet. Samtidigt har behovet av en heltäckande tjänst i hela riket och utrikes tillgodosetts, säger Nils-Gunnar Sträng.

PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01