Posten Norden blir huvudleverantör till 70 kommuner och sex landsting

Posten Norden affärsområde Logistik har slutit ett ramavtal med 70 kommuner, sex landsting och flera kommunala bolag över landet via en offentlig upphandlig med SKL Kommentus. Avtalet sträcker sig över fyra år.

Upphandlingen omfattade pall-, paket- och expressleveranser men avtalet ger också kommuner och landsting möjlighet att avropa ytterligare tjänster som bud, internpost och mattransporter.

- Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda detta förmånliga avtal till upphandlande myndigheter. I upphandlingen har det varit viktigt för oss att inte enbart säkerhetsställa bra ekonomiska villkor utan även ställa krav på hög kvalitet och aktivt miljöarbete, säger Maria Krantz, upphandlingskonsult och jurist på SKL Kommentus.

SKL Kommentus ska också överse hur samarbetet fungerar mellan kommuner, landsting och Posten Norden, vilket borgar för att kommunerna och landstingen kan känna sig trygga och säkra i sitt val av logistikpartner.

- Avtalet via SKL Kommentus har väldigt stor potential. Vi har ett brett erbjudande av logistiktjänster till företag och privatpersoner så jag är övertygad om att vi tillsammans med kommunerna och landstingen kan hitta flera områden att samarbeta på de kommande åren, säger Max Ahlstedt marknads- och försäljningschef på Posten Logistik Sverige.

För ytterligare information:
Postens Medierelationer 08-23 10 10 eller via mail: press@posten.se

SKL Kommentus AB är en del av Sveriges Kommuner och Landsting. SKL Kommentus sköter och stödjer kommuner och landsting i deras upphandlingar.

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01