Posten Norden inför kundombudsmän

Nu får Posten Nordens svenska och danska kunder varsin kundombudsman. Kundombudsmännen ska hjälpa kunder som redan har vänt sig till någon av Posten Nordens kundtjänster i ett ärende, men som inte är nöjda med hur deras frågor hanterats. Målsättningen är att ytterligare höja kundnöjdheten.

Kundombudsmännen finns på plats från den 1 februari både i Sverige och i Danmark och är främst till för privatpersoner och mindre företag. De ansvarar för prövning av frågor som rör både brev- och paket.

-         Vi har redan idag en hög kundnöjdhet i Danmark och Sverige, men vi har saknat en formaliserade prövningsprocess när det gäller kundklagomål. Därför inför vi nu en öppen kanal dit våra kunder kan vända sig om de inte är nöjda med de besked de fått från någon av våra kundtjänster. Målsättningen är att skapa ännu nöjdare kunder i både Danmark och Sverige, säger Lars G Nordström, koncernchef Posten Norden.

Posten Nordens kunder ska även i fortsättningen kontakta någon av koncernens kundtjänster när de har frågor som berör Posten Nordens tjänster. Om en kund inte är tillfreds med det besked som lämnas eller tycker att frågan är dåligt hanterad kan kunden kontakta kundombudsmannen.

Kundombudsmännen får också i uppgift att ta emot, sammanställa och vidarebefordra kundsynpunkter in i Posten Nordens organisation. De fyller därmed också en viktig funktion i Posten Nordens arbete för att ständigt öka kvaliteten i verksamheten.

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på mer än 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01