Posten välkomnar 3 300 sommarvikarier

Posten anställer denna sommar omkring 3 380 sommarvikarier för att säkra att boende och företag i hela Sverige får sin post under semestermånaderna. De flesta är unga och för många är sommarjobbet på Posten den första kontakten med arbetslivet. Posten är en av Sveriges största arbetsgivare för sommarjobbare.

Sommarvikarierna bidrar med ovärderlig hjälp till Posten och hela sommarsverige. Många vikarier återkommer till Posten varje sommar. Anledningarna till varför många ungdomar väljer att sommarjobba på Posten är många, men möjligheten att vara utomhus i solen samtidigt som man jobbar, i kombination med motion lockar.

– Sommarvikarier är en viktig del av vår verksamhet eftersom posten ska ut med lika hög kvalitet och punktlighet under sommaren som under resten av året. Ungdomarna är dessutom alltid ett uppskattat inslag då de bidrar med både energi och en härlig inställning, säger Peter Brännström, chef Produktion Affärsområde Meddelande.

Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01