PostNord investerar i Volvolastbilar

PostNords affärsområde Logistik förvärvar 175 nya lastbilar av Volvo Lastvagnar. Leverans kommer att ske under hösten 2011.

Investeringen innebär att PostNord totalt sett får en mer modern fordonspark då äldre fordon kommer att fasas ut. De nya fordonen är samtliga av Euro 5-klass EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicle), den idag högsta miljöklassificeringen på marknaden.

- Med de nya Volvolastbilarna får vi en mer modern och effektiv fordonspark. De miljömässiga aspekterna är givna genom Euro 5-klassificeringen. Det innebär även att våra chaufförer får en bättre arbetsmiljö då bilarna är utrustade med den senaste tekniken både inom säkerhet och komfort säger Anders Holm, chef för affärsområde Logistiks verksamhet i Sverige.

I avtalet med Volvo Lastvagnar ingår även ett leasingavtal om två el-hybridfordon med upp till 20 procent lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. PostNord är Sveriges största transportör och inom bolaget pågår ett ständigt arbete för att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

- Vi är mycket glada att vi fått förtroendet från PostNord att uppgradera deras flotta med det senaste avseende miljöegenskaper och miljöteknik, säger Stefan Strand, försäljningsansvarig för storkunder på Volvo Lastvagnar Norden. Vi ser också fram emot att fördjupa samarbetet med ett av Nordens största och miljömässigt mest ambitiösa transportföretag.

Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01