PostNord stärker greppet om detaljhandeln

PostNord affärsområde Logistik tar över sportkedjan Intersports distribution till samtliga 156 butiker i Sverige. Ökad konkurrens gör att Intersport vill effektivisera varuförsörjningen och har därför valt PostNord som partner. Avtalet sträcker sig över tre år och baseras på totalt 1 500 000 kollin.

Volymerna väntas växa under avtalstiden och distributionen kommer att ske enligt en lösning där PostNord levererar från centrallagret direkt till butikerna på överenskommen tid varje dag. Detta förenklar arbetet för Intersports personal och gör att butikspåfyllnaden går snabbare och mer tid kan läggas på försäljning i butikerna.

- Vi har ett effektivt och väl upparbetat koncept för leveranser till detaljhandeln som fungerar för såväl mindre som större butikskedjor. Intersport är en av de riktigt stora aktörerna på marknaden och vi är stolta att de valt att låta oss sköta deras butiksleveranser, säger Mathias Krümmel försäljningscef för Logistik inom PostNord.

Den nya affären innebär större volymer i det befintliga nätet och bättre fyllnadsgrader i bilar och terminaler något som ger såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. PostNord har nu avtal med de två största sportkedjorna i Sverige och flera av de stora klädkedjorna.

- Vi går mot mer centraliserade processer i vår varuförsörjning. Genom samarbetet med PostNord kommer vi ha bättre styrning på varuflödet till butik och därmed lägga mer tid på försäljning och mindre om varuhantering, säger Jimmy Klintenberg Supply Chain Manager på Intersport.

Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01