Postens välgörenhetsfrimärke till förmån för Cancerfonden

Postens årliga välgörenhetsfrimärke för 2012 släpps den 12 januari, och denna gång uppmärksammas Cancerfonden. En krona per frimärke stödjer arbetet med att besegra cancer. Uppskattningsvis får var tredje person en cancerdiagnos under sin livstid.

Förra året började Posten ge ut särskilda årsfrimärken till förmån för utvalda organisationer som på olika sätt bidrar till att förbättra människors liv. 2011 års förmånstagare var Rädda Barnen. Från januari och ett år framåt ges privatpersoner och företag möjlighet att bidra till cancerforskningen när de köper frimärke.

– I vår omgivning finns det nästan alltid någon som känner, eller känner till, någon som drabbats eller som har en nära anhörig med en cancerdiagnos. För oss känns det mycket bra att kunna vara med och ge möjligheten att bidra till en viktig och angelägen fråga, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för PostNord.

Cancerfonden grundades 1951 av Morri Nidén och Ebba Andersson som då själva hade besegrat sjukdomen. De var övertygade om att fler drabbade kunde få hjälp – bara mer pengar kunde gå till forskning. Idag är Cancerfonden den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 400 forskningsprojekt. Förutom det, arbetar även Cancerfonden med opinion och kunskapsspridning i syfte att förbättra vårdsituationen för dagens cancersjuka.

– Vi är oerhört glada och tacksamma över samarbetet med Posten. Alla bidrag, stora som små, är oerhört viktiga för Cancerfonden. Postens välgörenhetsfrimärke gör det möjligt för många att bidra på ett enkelt sätt. Det är bara tillsammans som vi kan besegra cancer, säger Stefan Bergh, generalsekreterare för Cancerfonden.

Årets välgörenhetsfrimärke finns i två olika motiv som illustrerats av fotografen och formgivaren Vince Reichardt. Vince debuterade som frimärksformgivare 2011 och står även tillsammans med formgivaren Sirje Papp bakom ett av åtta förslag till nya sedlar som gått till final i Riksbankens designtävling.

Välgörenhetsfrimärket gäller för inrikes brev och säljs i häften om tio till en kostnad av 70 kronor. För varje häfte går 10 kronor oavkortat till Cancerfonden. Välgörenhetsfrimärkena finns att köpas hos Postens ombud samt Posten.se från och med den 12 januari 2012.

Bilder bifogas. Bildtext: Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh och PostNords koncernchef och vd Lars Idermark med 2012 års välgörenhetsfrimärke. Foto: Melker Dahlstrand/Cancerfonden

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01