Svenskarna skickar 28 miljoner vykort i sommar

Drygt hälften av alla svenskar kommer att skicka vykort med Posten i sommar. Samtidigt tycker nästan tre fjärdedelar att vykort är det trevligaste sättet att få en semesterhälsning på. Trots att det finns fler sätt än någonsin att skicka hälsningar till nära och kära så står sig det traditionella vykortet fortfarande starkt i konkurrensen.

I sommar uppskattar svenskarna att de kommer att skicka cirka 28 miljoner vykort eller brev med semesterhälsningar. TNS SIFO har på uppdrag av Posten gjort en undersökning bland 2000 privatpersoner i Sverige. De flesta, 48 procent av dem som skickar vykort, skickar tre till fem vykort under sommaren. Vänner och familjen är de vanligaste mottagarna av vykorten.

– Vykortet är inte bara den mest önskade formen av semesterhälsning, det är också den mest använda. Vykortens popularitet håller i sig och även i åldersgruppen 15-29 kommer 43 procent att skicka vykort i sommar, säger Andreas Falkenmark, chef Posten Meddelande Sverige.

Vykortsfakta:

  • 74 procent av svenska folket vill helst få sina semesterhälsningar som ett vykort eller brev med Posten.
  • 48 procent av dem som föredrar vykort tycker att det är mer personligt och privat än att få semesterhälsningar som SMS, MMS, E-post eller via sociala medier. 14 procent tycker att den största fördelen är att någon har lagt mer tid och omtanke genom att skriva vykort än andra typer av semesterhälsningar.
  • 64 procent av dem som skickar vykort gör det till sina vänner, 57 procent skickar till föräldrar, mor- och farföräldrar. Bara 2 procent skickar vykort till chefen.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 2 000 privatpersoner i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes 11-20 juni 2012 av TNS SIFO.

Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02