Tidningstorget får nya ägare

Posten AB och Sveriges Tidskrifter AB överlåter från och med 1 maj 2013 verksamheten i Tidningstorget AB till Carl-Anton Johansson och Mikael Larsson som idag driver Webbpartner AB. Webbpartner är det företag som idag hanterar drift och utveckling av sajten www.tidningstorget.se.

Tidningstorget är en ledande förmedlare av magasin, tidskrifter och dagstidningar på internet i Sverige, och ägs idag av Posten (90%) och Sveriges Tidskrifter (10%). Bolaget är den enda aktören på den svenska marknaden med ett komplett utbud av titlar samt med försäljning av både prenumerationer och lösnummer. Bland de cirka 500 titlar som det går att teckna prenumeration från eller köpa lösnummer av på www.tidningstorget.se, finns alla Sveriges ledande förlag representerade.

Carl-Anton Johansson och Mikael Larsson övertar verksamheten från 1 maj 2013.

- Sedan vi startade Tidningstorget 2008 har vi utvecklat ett starkt varumärke för sajten. Verksamheten behöver gå in i en ny fas. Vi är övertygade om att den nya ägaren har mycket goda förutsättningar att lyckas, säger Stefan Lundström, Chef för produktområde Reklam inom Posten.  

-Eftersom vi har varit involverade i utvecklingen av Tidningstorget sedan starten känns det både naturligt och inspirerande att ta över och ytterligare stärka Tidningstorget position som förmedlare av tidningsprenumerationer på internet. Vi kommer inledningsvis fokusera på att förbättra och utveckla tekniken, men också på att skapa nya kanaler och möjligheter för de tidningar som finns representerade på Tidningstorget, säger Carl-Anton Johansson.

Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och cirka 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01