Carin Blom från HUI Research blir e-handelsexpert hos PostNord Sverige

Carin Blom blir detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert hos PostNord Sverige. Carin Blom är 28 år och nationalekonom. Hon kommer närmast från HUI Research där hon de senaste fem åren varit analytiker med ansvar för bland annat Detaljhandelsindex (DHI) och e-barometern.

På PostNord Sverige kommer Carin Blom ansvara för att vidareutveckla e-barometern till att innehålla mer makroanalys och utökad tolkning av hur detaljhandelns digitalisering medför nya krav för branschen när det gäller bland annat datadriven marknadsföring och logistik.

Carin Blom blir PostNord Sveriges talesperson i frågor som rör konsumentbeteenden i allmänhet och detaljhandelns och e-handelns utveckling i synnerhet.

- Med Carin Blom tillförs vi ny kompetens kring konsumentbeteende, makroanalys och trender inom detaljhandeln. Vi får en ännu starkare röst när det gäller att tolka vad digitaliseringen av detaljhandeln innebär i form av nya krav på individualiserad marknadsföring och konsumentdriven logistik, säger PostNord Sveriges VD Anders Holm.

Carin Blom tillträder sin befattning på PostNord den 18 januari 2016.

Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2014 en omsättning på 40 miljarder SEK och 38.000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på www.postnord.com

  • Carin Blom
Senast uppdaterad: 2015-12-08 13:28