Kraftig tillväxt för e-handel med sportprodukter under 2014

Den svenska sporthandeln fortsätter att utvecklas mycket starkt på internet. Försäljningen ökade med 20 procent under 2014 och branschen omsätter nu 1,4 miljarder kronor på nätet. Det visar den kommande e-barometern från PostNord.

Sport/fritid hade ett starkt sista kvartal 2014 med en tillväxt om 24 procent. Potentialen för fortsatt kraftig tillväxt är stor, då endast ungefär sex procent av den svenska sporthandelns försäljning sker över internet. Drygt 12 procent av konsumenterna i Sverige mellan 18 och 79 år e-handlade sport- och fritidsartiklar under fjärde kvartalet 2014.

Efter två något svagare kvartal på internet för sporthandeln under 2014, med tillväxt runt 15 procent, vände det uppåt igen fjärde kvartalet. Branschen har levererat tillväxttal på 25-30 procent per kvartal under tre år i rad.

-Det mesta talar för fortsatt starka tillväxttal för sport- och fritidsprodukter på nätet. Hälsotrenden håller i sig, och vi i logistikbranschen utvecklar allt bättre tjänster för hemleveranser vilket gör att det blir lättare för konsumenter att e-handla skidor, gymutrustning och andra otympliga produkter, säger PostNords e-handelsexpert Arne Andersson.

E-barometern mäter svensk detaljhandelns försäljning över internet och ges varje kvartal ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. E-barometern för helåret 2014 publiceras den 11 februari.

Fakta

  • Omsättning 2014: 1,4 miljarder kronor
  • Tillväxt 2014: 20 %
  • Tillväxt Q4 2014: 24 %
  • Andel konsumenter 18-79 år som e-handlat sport- och fritidsprodukter under Q4: 12 %

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och 39.000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2015-02-06 09:31