Postlådan håller ställningarna

Flertalet svenskar tar del av den direktreklam de får i postlådan och åtta av tio köper något en gång per år eller oftare, till följd av ett DR-utskick. Det framgår av DR-monitorn 2015, PostNords årliga undersökning om privatpersoners inställning till reklam.

PostNord har låtit TNS Sifo genomföra en undersökning av svenskarnas vanor kring och attityder till att ta emot reklam i olika kanaler. Undersökningen visar att företag når en stor del av sina kunder via postlådan. Nio av tio privatpersoner tar hand om posten på vardagarna och så många som 59 procent sparar intressanta erbjudanden eller reklam som de får hem i postlådan.

86 procent av privatpersonerna agerar på något sätt när de får intressanta erbjudanden i postlådan. Bland annat går de vidare till avsändarens digitala plattformar. 38 procent besöker till exempel företagets hemsida på nätet. 37 procent besöker företagets fysiska butik, sammantaget tar 62 procent någon form av kontakt med företaget efter ett intressant DR-utskick.

- Vi ser att reklam i postlådan leder till handling, effekt och ökad försäljning. Det är också en kanal som lämpar sig för olika typer av kommunikation, både den kortsiktiga säljutlösande och den långsiktiga relationsskapande. En annan viktig anledning är att kommunikationen sker på mottagarens villkor och därför inte uppfattas som påträngande, säger Lina Forsström, chef Affärsanalys och insikt på PostNord.

Undersökningen visar också att majoriteten är öppna för att ta del av fler reklamerbjudanden. Här har också katalogerna en säker plattform; sex av tio önskar få fler kataloger i postlådan. Nära nio av tio sparar dessutom kataloger som intresserar dem.

Ladda ner hela rapporten här http://www.postnord.se/sv/foretag/foretagslosningar/reklam-och-analys/Sidor/dr-monitorn.aspx

Rapporten DR-monitorn 2015 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam i postlådan. Undersökningen utfördes av TNS Sifo mellan den 31 mars och den 8 april 2015 och skedde online. 1 754 personer i åldrarna 16-80 år har svarat i undersökningen. Urvalet av respondenter är baserat på Orvesto Konsument 2014:2. Både respondenter som tar emot DR i postlådan och personer som har ”nej tack till reklam” ingår i undersökningen.

Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2014 en omsättning på 40 miljarder SEK och 38.000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2015-10-15 09:01