Konstfackelever fick stipendium av PostNord

Vid Konstfacks våravslutning tilldelades Nathalie Ruejas Jonson och Hanna Hernried Forslind PostNords stipendium för sina examensarbeten vid avdelningen för grafisk design och illustration. Stipendiet delades ut för sjunde året i rad.

”Jag har tänkt på allt” är titeln på Nathalie Ruejas Jonsons examensarbete som prisbelönades ”för en driven, angelägen och suggestiv skildring av det inre känslotillståndet”.

– Det är en personlig berättelse om autism och kommunikation på lika villkor i en värld där det verbala är norm, säger Nathalie Ruejas Jonson.

Hon är en av de sistaårselever som gått Konstfacks kurs i frimärksdesign. Kursen arrangeras i samarbete med PostNord Frimärken.

– Vi har genom vårt samarbete med Konstfack hittat flera illustratörer och formgivare till de senaste årens frimärken, säger Stina Olofsdotter, marknadschef vid PostNord Frimärken och ordförande i stipendiejuryn.

Juryn motiverade priset till Hanna Hernried Forslind ”för drabbande och inkännande bilder av individens upplevelse av en omänsklig situation” i examensarbetet ”Mitt hjärta är med dig”. Det är en bok om två systrar som bor i ett permanent flyktingläger på Västbanken.

– I boken träffar systrarna olika personer som berättar historier. Allt är baserat på verkliga historier och personer jag träffat i Palestina, säger Hanna Hernried Forslind.

Ta del av de prisbelönade Konstfackelevernas arbeten på deras webbsidor www.hannahernriedforslind.se och http://nathalieruejas.se

Det är sjunde året i rad PostNords Konstfackstipendium delas ut. Stipendiaterna är Samuel Fast (2010), Sepidar Hosseini (2011), Emmelie Golabiewski (2012), Tomas Nilsson (2013), Klara Gunnarsson (2014), Ulrika Netzler (2015), Nathalie Ruejas Jonson och Hanna Hernried Forslind (2016).

Fotot nedan visar årets PostNord-stipendiater Nathalie Ruejas Jonson (t v) och Hanna Hernried Forslind med prisutdelaren Barbro Sjöberg, PostNord Frimärken. Foto: PostNord.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

  • PostNords Konstfackstipendiater 2016
Senast uppdaterad: 2016-06-22 09:30