Paketrekord för PostNord: över en halv miljon på ett dygn

Natten till tisdagen slog PostNord paketrekord – 533 000 paket passerade under dygnet genom PostNords paketterminaler. Rekordet blir än större sett i ljuset av att svenskarnas julhandel blivit utspridd över fler veckor än tidigare. Det är främst den fortsatt växande julhandeln på nätet som ligger bakom de stora volymerna.

För första gången har antalet paket som passerat genom PostNords paketterminaler överstigit en halv miljon på ett enskilt dygn; hela 533 000 paket hanterades natten till den 20 december. Till största delen ligger svenskarnas ständigt ökande e-handel bakom rekordet. I år beräknas svenskarna e-handla julklappar för 6,2 miljarder*, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med förra året som i sig var ett rekordår. I år beräknas tre av tio julklappar vara e-handlade. 

 De senaste åren går trenden mer och mer åt att julhandeln sprids ut över fler veckor än tidigare. Nu börjar julhandeln redan vid Black Friday som i år inföll den 25 november. Under helgen som följde på Black Friday ökade PostNords paketvolymer med 34 procent jämfört med förra året. Julklappshandeln via nätet håller sig sedan på en stadig nivå fram till jul.

 – Att vi ändå ser rekordet på över en halv miljon paket på ett enda dygn blir ännu mer anmärkningsvärt sett i ljuset av den utspridda julhandeln, säger PostNord Sveriges VD Anders Holm.

 För att hantera de stora volymerna har PostNord stärkt upp med extra personal och extra fordon under perioden.

 – Den stora ökningen gör naturligtvis att arbetet går på högvarv på våra terminaler och ute i distributionen till mottagarna. Det är fantastiskt att se hur våra medarbetare går in och ger allt för att julklapparna ska nå fram i tid, säger Anders Holm.  

* Julprognos från e-barometern Q3 2016

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2016-12-20 14:37