PostNord tecknar nytt avtal om frimärksproduktion

PostNord har tecknat ett avtal med Cartor Security Printing om produktion av svenska och danska frimärken. Formgivning och design kommer som tidigare att ske inom PostNord.

– I en allt mer digitaliserad värld minskar efterfrågan på frimärken i takt med att det skickas färre brev och fler paket. Det nya avtalet är ett sätt för PostNord att anpassa verksamheten till en förändrad marknad och skapa bättre förutsättningar för att utveckla frimärksutgivningen, säger Britt-Inger Hahne, chef PostNord Frimärken.

Under 2017 kommer produktionen av danska och svenska frimärken successivt att läggas över till Cartor Security Printing, ett globalt värdetryckeri med frimärken som specialitet. Verksamheten finns i Frankrike och England och tryckeriet levererar till postoperatörer och andra kunder i hela världen. Tidigare har all produktion av danska och svenska frimärken skett internt inom PostNord, och formgivning och design av frimärkena kommer även fortsättningsvis att ligga inom företaget.

– Det har varit ett intensivt arbete att utvärdera tänkbara avtalsparter. Vi är mycket nöjda med att ha funnit en leverantör som uppfyller våra högt ställda krav, säger Britt-Inger Hahne.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2016-09-09 09:11