PostNords huvudskyddsombud: Vi har fått nog av bristande arbetsmiljö i fastigheter

Tillbud och skador på grund av dålig belysning och små, vassa, tröga eller olämpligt placerade postinlägg i flerfamiljsfastigheter tillhör vardagen för många av Sveriges brevbärare. Nu har PostNords huvudskyddsombud Stefan Fougt fått nog av fastighetsägare som trots återkommande påpekanden bortser från de arbetsmiljöproblem som brevbärare dagligen möter.

De senaste dagarna har media uppmärksammat att utdelningsstopp nu gäller vid en handfull fastigheter i Sverige. Utdelningsstoppen innebär att varken PostNord, Bring Citymail eller andra postoperatörer delar ut post i de aktuella fastigheterna utan hänvisar de boende till närmaste brevbärarkontor eller Företagscenter.

 - Det förs alltid diskussioner under flera månader med fastighetsägare, med önskemål om att komma in med en handlingsplan som beskriver hur man väljer att rätta till bristerna, innan det resulterar i utdelningsstopp. I de aktuella fallen struntar uppenbarligen fastighetsägarna i brevbärarnas arbetsmiljö och de boendes möjligheter att få sin post. Jag har full förståelse för att de boende som påverkas tycker att det är jobbigt, säger Stefan Fougt.

 PostNords huvudskyddsombud Stefan Fougt stödjer till fullo att PostNord systematiskt gör en översyn av brevbärarnas arbetsmiljö under turarbetet. En väsentlig del i detta är översynen av postinlägg och postlådor samt ljusförhållanden i trappuppgångar. De brister som upptäcks påpekar man för fastighetsägarna. Eftersom PostNord och övriga postoperatörer i Sverige inte äger postinläggen har de heller inte möjlighet att själva åtgärda arbetsmiljöproblemen.

 - I de allra flesta fall kommer fastighetsägaren in med en åtgärdsplan och rättar till problemen innan det behöver gå så långt som till utdelningsstopp. Vi ska inte glömma att Arbetsmiljöverket vid ett tidigare tillfälle har förbjudit dåvarande Posten att låta brevbärare dela ut post i olämpliga postinlägg, säger Stefan Fougt.

 De vanligaste problemen i trappuppgångar är dålig belysning eller postinlägg som är små och tröga med vassa kanter. Ofta är det inte så stora insatser som krävs för att komma rätta med problemen.

 - När det är mörkt ute och belysningen knappt fungerar blir det svårt att dela ut post till rätt mottagare. Dessutom har vi haft mängder med skadetillfällen där brevbärare klämmer fingrarna och skär sig. Jag tror de flesta är överens om att man inte ska behöva skada sig på jobbet.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2016-10-05 14:40