Prognos e-handelsförsäljningen 2016: E-handeln i Sverige spås öka med 16 procent under 2016

Detaljhandelns försäljning över internet spås öka med 16 procent under 2016, vilket innebär en ökning om 8 miljarder kronor. Det spår PostNord, HUI Research och Svensk Digital Handel. Intresset för den svenska e-handeln i år kommer att stärkas av kedjornas fortsatta satsningar på omnikanal, mobiltelefonens allt viktigare roll i köpprocessen och en svag krona som väntas hålla kvar konsumtion inom landet.

Allt fler detaljhandelsföretag satsar på att möta kunderna i flera kanaler och jobbar för en mer sömlös handel. Drygt 60 procent av detaljhandelsföretagen har idag försäljning i flera kanaler och andelen spås öka. Kedjorna satsar allt mer på sina digitala kontaktytor samtidigt som de renodlade nätaktörerna utvecklar sitt erbjudande och vässar sina digitala strategier.

Mobiltelefonen väntas komma allt mer i fokus bland svenska konsumenter när fler aktörer mobilanpassar sig och underlättar köp via mobilen. Konverteringen i mobiltelefonerna ökar och under 2015 handlade cirka fyra av tio nätkonsumenter varor via sin mobiltelefon. Denna siffra kommer att stiga under året och göra köpet ännu mindre beroende av tid och plats.

- Svenska konsumenter efterfrågar enkelhet och valmöjligheter i sin köpprocess. De vill handla vid tidpunkter som passar dem och i de kanaler som är relevanta för ögonblicket. Detta ställer högre krav på företagen att leverera smidiga lösningar på kundens initiativ, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

Den totala detaljhandelsförsäljningen spås öka med 4,0 procent under 2016*. Prognosen för e-handeln om 16 procent innebär att e-handeln under 2016 kommer att stå för drygt 30 procent av den totala tillväxten i handeln. Detta skulle i sin tur innebära att e-handeln kommer att stå för närmare 8 procent av den totala försäljningen i handeln.

- Prognosen om en tillväxt på 16 procent under det kommande året är stark men inte överraskande, då e-handeln fortfarande växer och attraherar nya konsumenttyper. För detaljister som inte har en digital försäljningsstrategi innebär prognosen att drygt 30 procent av detaljhandelns tillväxt 2016 ligger utanför deras räckvidd, säger Carin Blom.

*Prognos från HUI Research, Konjunkturbedömning mars 2016.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2016-04-04 10:33