Portot blir 7 kronor den 1 april

Som en följd av att företag, myndigheter och privatpersoner skickar allt färre brev har PostNords kostnader per utdelad försändelse stigit kraftigt de senaste åren. För att kompensera en del av detta höjs den 1 april priset för ett vanligt frimärke med 50 öre, till 7 kronor.

PostNord har ett samhällsomfattande uppdrag som innebär att alla i hela Sverige ska få en postservice med god kvalitet och till rimliga priser. Det ställer stora krav på PostNords produktionssystem. En stor del av PostNords kostnader är fasta. En brevbärare måste göra samma runda oavsett om femtio eller tvåhundra brev ska delas ut. När brevvolymerna faller ökar kostnaden per utdelad försändelse.

- Digitaliseringen medför att våra kunder skickar allt färre brev vilket innebär att vi måste ställa om vår verksamhet. Det har inneburit att vi tvingats till stora kostnadsbesparingar och rationaliseringar på kort tid. Skulle vi inte göra den här höjningen tvingas vi i stället skära ner på vår service. Det vill vi till varje pris undvika. Vi gör den här prishöjningen för att kunna hålla god postservice i hela landet, säger Anders Åsberg, chef Administrativa kommunikationslösningar, PostNord.

- Portot är lågt i Sverige. Även efter den 1 april är portot i Sverige lågt i jämförelse med andra europeiska länder. I exempelvis Norge kostar det 20 NOK att skicka ett 50-gramsbrev över natt och i Finland kostar motsvarande försändelse 1,2 Euro, säger Anders Åsberg.

 Den 1 april upphör PostNord också med att sälja frimärken för ekonomibrev. Möjligheten att skicka frimärkta ekonomibrev upphör den 31 december 2017.

- Efterfrågan på ekonomibrevsfrimärken är mycket låg. Det är bara möjligheten att skicka frimärkta ekonomibrev som tas bort. Ekonomibrev som Franko och Porto Betalt finns kvar i sin nuvarande form, säger Anders Åsberg.

Det svenska inrikesportot är reglerat av ett pristak, och denna höjning håller sig inom prisregleringens ram. 

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2017-03-13 08:41