PostNord och NetOnNet i samarbete för säkrare och snabbare leveranser

I samband med Black Friday tar PostNord och NetOnNet nästa steg i ett långtgående samarbete kring utvecklingen av e-handelsleveranser. PostNord investerar i automatisk sortering av alla paketleveranser på och från NetOnNets centrallager, för ökad leveranssäkerhet och mindre miljöpåverkan. Automatiseringen effektiviserar och framtidssäkrar hanteringen av de ökade e-handelsvolymerna.

Under år 2017 förväntas e-handeln öka med 17 procent. I samband med kraftigt ökade e-handelsvolymer har PostNord och hemelektronikkedjan, samt e-handlaren, NetOnNet ingått ett strategiskt samarbete för att framtidssäkra ytterligare volymökningar. Övergången från manuell till maskinell sortering innebär att NetOnNets kunder erbjuds snabbare leveranser med minskade transportsträckor som direkt följd. Samarbetet är en del av en gemensam ambition om att leda utvecklingen av e-handelsleveranser.

– Våra kunder ställer allt högre krav på e-handelsleveransen och övergången till maskinell sortering har därför flera fördelar. Vi erbjuder kunderna att lägga order ända fram till klockan 22.00, med leverans nästkommande vardag, därför är sorteringskvaliteten extremt viktig för oss – samtidigt som vi skapar en miljöanpassad leveranskedja. Det strategiska samarbetet med PostNord baseras på ett partnerskap där vi tillsammans kontinuerligt tittar på utvecklingsmöjligheter i takt med allt högre e-handelsvolymer, säger Stefan Svensson, logistikchef på NetOnNet.

– Samarbetet med NetOnNet kring maskinell sortering är en del av vårt arbete med att fortsatt ligga i framkant med snabba e-handelsleveranser på våra kunders villkor. Den automatiska sorteringen innebär färre antal hanteringar av varje enskilt paket och minskar såväl risken för transportskador som transportkilometrar, vilket också är riktigt bra ur miljösynpunkt, säger Anders Holm, chef för PostNord Sverige.

Sedan år 2015 har PostNord haft egen personal på NetOnNets lager som manuellt sorterat NetOnNets e-handelsvolymer. I samband med Black Friday tar de båda företagen nästa steg i samarbetet. PostNord gör en investering som innebär en övergång från manuell sortering till ren maskinell sortering. Förändringen leder till en förbättrad och optimal sorteringskvalitet och en process som går att anpassa efter varierande volymer. Den minimerade hanteringen av varje enskilt paket innebär att NetOnNet kan erbjuda sina kunder snabbare leveranser och sena beställningar med garanterat hög leveransprecision. NetOnNets kunder kan lägga sin beställning fram till klockan 22.00 och PostNord levererar kundernas paket så att de får sina varor redan inom 10–18 timmar efter att varorna lämnat NetOnNets lager.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

  • Leverans i bakluckan
Senast uppdaterad: 2017-11-22 08:01