PostNord satsar i Stockholm för att möta tillväxten

PostNords pall- och styckegodsverksamhet håller på att växa ur Segeltorpsterminalen söder om Stockholm. För att möta efterfrågan flyttar delar av verksamheten till en ny lokal i Årsta med ett strategiskt läge för godshanteringen i Stockholms innerstad och södra Stockholm.

- E-handelns starka tillväxt skapar ökad efterfrågan på effektiva logistiklösningar och för att möta den efterfrågan etablerar vi en ny styckegodsterminal i Årsta. Vi måste hela tiden se över vår kapacitet för att vara i takt med våra kunders behov och önskemål, säger Anders Holm, chef PostNord Sverige.

PostNord kommer att hyra lokalen på Transportvägen 7 av Castellum. Produktionsytan är närmare 5 000 kvadratmeter och driftstart planeras till våren 2018. Den nya terminalen ska främst hantera pall och styckegods för postnummer som börjar med 10-15 samt InNight-leveranser för hela Storstockholm.

Svenskarna beställer fler varor på internet, och e-handeln ökar med omkring 15 procent per år. Samtidigt skickas allt färre fysiska brev och för att möta den förändrade efterfrågan måste PostNord göra förändringar i hur vi hanterar paket och brev. Tillväxten inom paket, pall och styckegods är glädjande, och vi behöver löpande se över hur vi kan möta efterfrågan med både kompetens och kapacitet.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2017-10-10 09:00