PostNord tecknar avtal med Skånska Dagbladet om distribution av morgontidningar

PostNords helägda dotterbolag Tidningstjänst AB har avtalat med Skånska Dagbladet om övertagande av morgondistributionen av tidningar i norra Skåne. Avtalet gäller från 1 januari 2018.

Överenskommelse har träffats mellan PostNords dotterbolag Tidningstjänst AB och Skånska Dagbladet om att Tidningstjänst övertar morgondistribution av dagstidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne i kommunerna Eslöv, Höör, Hörby, Osby och Hässleholm från den 1 januari 2018. Också andra dagstidningar kommer att distribueras av Tidningstjänst inom området.

Tidningstjänst övertar distributionsansvaret inom området liksom ansvaret för regionala transporter och återförsäljarhantering. Tidningstjänst erbjuder befintlig personal som omfattar tidningsdistributörer och administrativa medarbetare anställning.

- Vi är glada att vi landat i en stabil lösning som tryggar utdelningen av Norra Skåne och Skånska Dagbladet. PostNords och Tidningstjänsts höga kvalitet och långsiktighet har varit avgörande faktorer för vårt beslut, säger Skånska Dagbladets och Norra Skånes publisher Lars-Joel Eriksson.

- Distribution och logistik är kärnan i PostNord och genom vår erfarenhet och vår infrastruktur erbjuder Tidningstjänst en leveranssäker och ekonomiskt konkurrenskraftig tidningsdistribution, säger Anders Holm, VD för PostNord Sverige.

- Tidningstjänst har en omfattande tidningsdistribution på olika håll i Sverige och övertagandet av Skånska Dagbladets distribution i norra Skåne innebär att stordriftsfördelar kan utnyttjas, inte minst när det gäller fordonsanvändningen där bilarna kan användas för tidningsdistribution på natten och morgonen och för post- och paketdistribution på dagen, säger Leif Persson, VD Tidningstjänst AB.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2017-05-17 14:30