PostNord utökar samarbetet med Coop

PostNords termoverksamhet levererar varor fem dagar i veckan till dagligvaruhandeln i Gästrikland och resten av norra Sverige. Ett nytt 3-årigt avtal har tecknats med Coop, vilket innebär att PostNord får utökat förtroende och nu står för fjärrtransporter, butiksdistribution och returhantering i Jämtland, Västernorrland och Gästrikland.

– Vi har ett stort förtroende att förvalta från våra kunder. De litar på att vi hanterar våra dagligvaror på ett säkert, korrekt och hållbart sätt. PostNords leveranser är en viktig del i denna hantering, säger Peter Rosendahl transportchef på Coop. 

 PostNord har i och med det nya avtalet fått fortsatt förtroende inom distribution av kylda, frysta och koloniala varor för Jämtland och Västernorrland inom ramen för ett 3-årigt avtal. Coops och PostNords samarbete utökas dessutom med leverans av koloniala varor i Gästrikland. PostNord har sedan tidigare avtalet för Västerbotten och Norrbotten.

– Det här är ett kvitto på att vi motsvarar Coops höga krav på leveranssäkerhet, kvalitet och gott partnerskap. Nu ser vi fram emot att tillsammans utveckla samarbetet ännu mer, säger Jon Widell, chef för PostNord Termo.

Avtalet och de första leveranserna till Gästrikland startade den 17 oktober.

PostNords termoverksamhet hanterar alla typer av dagligvaror, såväl kylda och frysta varor som kolonialvaror och specialvaror. Med andra ord hanteras och levereras allt som säljs i en butik – från livsmedel, drycker och läkemedel till pulkor och dammsugare – vare sig det är till Coop eller någon annan aktör inom dagligvaror.

PostNords termoverksamhet växer inom segmentet dagligvaror och det utökade avtalet med Coop är en betydelsefull del i detta. 

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2017-01-25 09:31