Svag brevkvalitet i december

December är för PostNord den mest hektiska månaden under året. Det överordnade målet var att innan julafton dela ut alla julkort som lämnades in till oss i tid. PostNord höll det löftet men tyvärr blev brevkvaliteten under december månad ändå den sämsta på hela året.

I december kom enbart 82,4 procent av alla brev fram över natt, det är ett resultat som är betydligt sämre än i fjol (87,14).

I och med den nya postförordningen som gäller från årsskiftet ska brev levereras inom två dagar. Det gör att kvaliteten från och med januari 2018 mäts på andelen brev som kommit fram efter två dagar. Mätt på det viset ligger kvaliteten för december på 97,25 vilket är väl över de 95 procent som föreskrivs i förordningen.

Ett skäl till att kvaliteten i december ofta är sämre än övriga månader är de stora volymer som PostNord hanterar under julperioden. För att möta detta har PostNord under december tagit in omkring 2 800 extraanställda, haft full produktion i terminalnätet dygnet runt och upphandlat extra transportkapacitet. Den trånga sektorn har dock varit lokaler och maskiner, där möjligheten till flexibilitet är betydligt mindre.

Kvaliteten har även påverkats negativt av förseningar inom tåg- och flygtrafiken, vilka var många fler än under december ifjol och ligger utanför vår kontroll.

– Alla medarbetare gjorde sitt yttersta för att dela ut alla julkort i tid till julafton och det lyckades. Men tyvärr lyckades vi inte göra det med den precision vi ska ha, vilket avspeglas i kvalitetssiffrorna. Kvalitetsresultatet i december är för lågt. Under 2018 är arbetet att återställa kvaliteten och förtroendet för verksamheten överordnat. Det pågår varje dag, och vi kommer inte att vila förrän vi möter förväntningarna fullt ut säger PostNord Sveriges VD Anders Holm.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2018-01-23 08:01