Strejk i Finland påverkar post och paket från Sverige

Den pågående poststrejken i Finland har utökats när bland annat Sjömansunionen och luftfartsunionen IAU sympatistrejkar. Det påverkar förstås även transporter av paket från Sverige. Sedan tidigare påverkas postdistributionen.

- Vi sätter in de resurser vi kan för att lösa så mycket som möjligt, men läget är bekymmersamt. PostNord är som alla andra beroende av färjor och flyg för transporter till och från landet, säger Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige.

Från och med måndag den 25 november kan vi inte ta emot något gods till Finland på grund av strejken. För kreditkunder finns det en alternativ lösning för paket på pall och pall. Den är belagd med en extra avgift på grund av de extra kostnader som lösningen innebär. Det går att lämna in paket till ombud för befordran till Finland, men paketen kommer att lagras i Sverige så länge strejken pågår.

Sedan den 11 november delas ingen post ut i Finland. Vanliga brevförsändelser lagras i Sverige till dess strejken är slut.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på 37,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2019-11-26 08:15