E-barometern 2019: 70 procent av svenskarna har e-handlat en vanlig månad

E-handelns årstillväxt under 2019 landade på 13 procent. Med en så pass stor andel av den totala handeln är en lägre takt på tillväxt inte oväntat. Däremot är det allt fler svenskar som någon gång handlat på nätet. Det visar E-barometerns årsrapport. 

E-handeln växte med 13 procent under 2019, till 87 miljarder. Detta kan jämföras med 15 procent året innan. Det framgår av PostNords rapport E-barometern Årsrapport 2019 som ges ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

- Svensk e-handel har nått en så pass stor andel av den totala handeln, att lägre procentuella tillväxttal har varit väntade. Vi hade förutspått 14 procent och nu blev det 13, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

För första gången rapporterar även E-barometern om apoteksbranschen som en egen bransch, i samarbete med Sveriges Apoteksförening. Det är också just apoteken på nätet som uppvisar starkast tillväxt, med hela 36 procent.

I den andra änden återfinns böcker och media som bara växte med en procent under året, och som till och med backade med en procent under det sista kvartalet.

- Delvis är det ljudböckerna som stjäl försäljning generellt sett, både i butik och online. Bokbranschen har det tufft över huvud taget, med många andra medier som konkurrerar om människors tid, kommenterar Arne Andersson.

Även hållbarhet och fortsatt förflyttning till mobiltelefonen är starka trender som syns i E-barometerns konsumentundersökning.

E-barometern i sammanfattning

  • 70 procent av svenskarna mellan 18 och 79 år uppgav under en genomsnittsmånad att de hade e-handlat minst en vara.
  • E-handeln ökade med 13 procent under 2019
  • Totalt omsatte e-handeln 87 miljarder SEK, vilket innebär 10 miljarder mer än 2018
  • De varor som flest handlar under en genomsnittsmånad är fortsatt kläder och skor, följt av skönhet och hälsa (där även apoteksvaror ingår).

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på minst fyra konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i E-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller annan utlämningslokal av konsument. Läs hela E-barometern Årsrapport 2019 här.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på 37,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2020-02-18 09:01