Posten Nordens bokslutskommuniké 2009

Ett acceptabelt rörelseresultat givet omständigheterna, viktiga förbättringar i verksamheten och en snabb samgåendeprocess

Hela pressmeddelandet och Posten Nordens bokslutskommuniké 2009 finns att läsa på

http://www.postennorden.com/sv/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01