Ändring av datum och tid för årsstämma 2011

 

Datum och tid för Posten Norden AB:s årsstämma 2011 har ändrats från torsdagen den 14 april kl. 11.00 till fredagen den 15 april kl. 11.30.

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01