Koncernen Posten Norden byter namn till PostNord

Idag byter koncernen och moderbolaget Posten Norden namn. Det nya namnet är PostNord. Övriga varumärken, bland dem Posten, Post Danmark och Strålfors, kvarstår som idag.

Efter samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S fick koncernen det tillfälliga namnet Posten Norden AB. Sedan samgåendet har målsättningen varit att införa ett permanent och internationellt gångbart namn för koncernen. På koncernens årsstämma den 15 april 2011 fattades beslut om att moderbolaget Posten Norden AB ska byta namn till PostNord AB.

PostNord gestaltas genom ett ordmärke och ett grafiskt uttryckssätt. Ordmärket kan laddas ned via länken nedan.

PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02