Mats Lönnqvist ny vice VD på PostNord

 

Mats Lönnqvist har anställts som vice VD och finans- och ekonomidirektör på PostNord.

Mats Lönnqvist tillträder den 1 november 2011.

Mats Lönnqvist är född 1954 och har en gedigen bakgrund som företagsledare. Han har sedan mer än 20 år gått in som finans- och ekonomidirektör eller VD i företag inför stora förändringsprocesser. Han har senast från 2009 till i år varit finans- och ekonomidirektör och vice VD för SAS-koncernen. Mats Lönnqvist har dessförinnan varit engagerad i företag som Eniro, Ratos, Securum, Pharmacia och Esselte.

- Mats Lönnqvist har rätt profil och erfarenhet för den utveckling som ligger framför PostNord. Mats Lönnqvist blir ett viktigt tillskott i vårt ledningsarbete, säger PostNords koncernchef Lars Idermark.

- PostNord är en spännande koncern där min erfarenhet och kompetensprofil är rätt för de utmaningar som ligger framför koncernen. Det känns mycket stimulerande för mig att gå till PostNord, säger Mats Lönnqvist.

PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02