PostNord satsar på forskning vid Linnéuniversitetet

En ny professur i informationslogistik kommer att inrättas vid Linnéuniversitetet i Växjö. Professuren finansieras av PostNord som satsar två miljoner kronor årligen under fem år.

Strålfors, ett affärsområde inom PostNord, var 2001 med och startade Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby och har sedan dess haft ett stort fortsatt engagemang. Vid centrat bedriver Linnéuniversitetet ett antal olika utbildningar och en rad forskningsprojekt. Den nya professuren är nästa steg i utvecklingen och målet är att åstadkomma stabilitet och långsiktighet i forskningsarbetet.

– Informationslogistik är ett relativt nytt ämne och för framtida affärsmöjligheter är det vitalt för PostNord att bidra till en ökad kunskap inom området, säger Per Samuelson, chef för affärsområde Strålfors inom PostNord. Genom samarbetet med Linnéuniversitetet stödjer vi utvecklingen av affärsmodeller baserade på informationslogistik, vilket känns väldigt spännande. Det är viktigt för oss att vara en del av den framtida utvecklingen, avslutar han.

Forskningens fokus kommer att riktas mot området ”Affärsmodeller som är baserade på informationslogistiska problem”, och konkreta frågeställningar kan vara vilka affärsmodeller som existerar idag inklusive mönster för informationsutbyte och finansiella källor, samt möjligheter för helt nya informationslogistiska affärsmodeller som är värdeskapande för kunden.

– Det är mycket glädjande att PostNordväljer att satsa på Linnéuniversitetet, säger Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet. Professuren är en första del i en samarbetsplan för våra båda organisationer, och vi ser fram emot ett långt och givande samarbete. I universitetets uppgift som drivkraft i regionen är samverkan med näringslivet en viktig del, avslutar han.

– Genom PostNords engagemang och satsning kan Linnéuniversitetet nu fortsätta att utveckla verksamheten inom informationslogistik, menarAnita Mirijamdotter, professor i informatik vid Linnéuniversitetet och koordinator för samarbetet mellan Lnu och PostNord.

Från vänster: Lars Idermark, VD och koncernchef på PostNord, och Stephen Hwang, rektor på Linnéuniversitetet

Mer information.
PostNord :http://www.postnord.com/sv/
Linnéuniversitetet: http://lnu.se/
CIL
: http://www.cil.se/index.cfm?id=1&l=2

PostNord, tidigare Posten Norden, bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.

Linnéuniversitetet är ett nytt, modernt och internationellt universitet i Småland, som med sina 35 000 studenter och 2000 anställda är det ett av de större lärosätena i Sverige. Forskningen vid Linnéuniversitetet är mångfacetterad, med både ämnesdjup och tvärvetenskapliga inriktningar. Den spänner över humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, och innehåller en rad väletablerade forskningsområden.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02