PostNord tecknar kreditfacilitet om 2 miljarder SEK

 

PostNord har tecknat avtal om en femårig revolverande kreditfacilitet om 2.000 MSEK, tillgänglig i olika valutor. Kreditfaciliteten är avsedd för koncernens allmänna finansieringsbehov.

Kreditfaciliteten har arrangerats av Nordea Bank AB (“Bookrunner”), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (”Mandated Lead Arrangers”).

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02