PostNord topplaceras i internationell  miljöranking

PostNord rankas som ett av de tre bästa företagen när samarbetsorganet för världens ledande postföretag rankar det kvalitativa klimatarbetet i branschen.  

IPC (International Post Corporation) är samarbetsorgan för världens ledande postföretag, och har satt ett gemensamt mål om att minska branschens samlade koldioxidutsläpp med 20 procent fram till år 2020. Som en del av detta arbete rankas postföretagens utveckling och förbättring när det gäller det kvalitativa klimatarbetet.

De parametrar som främst ligger till grund för IPC:s bedömning är vilka processer företaget har för miljöarbetet, hur väl förankrat miljöarbetet är i företagets ledning samt hur transparent företaget redovisar hållbarhetssiffror från såväl den egna organisationen som underleverantörer. För andra året i rad placerar sig PostNord på en tredjeplats.

- Vi är stolta över att PostNord rankas som ett av världens tre bästa företag i branschen när det gäller det egna miljöarbetet. Vi har gjort mycket på det här området och driver nu upp tempot ytterligare. Det visar att vi har goda förutsättningar att inte bara nå IPC:s mål utan även våra egna mer långtgående klimatmål, säger Erica Kronhöffer, miljöchef på PostNord.

PostNord har beslutat om ett miljömål som innebär en minskning av verksamhetens koldioxidutsläpp med 40 procent fram till år 2020.

- Vårt eget mål är dubbelt så ambitiöst som det gemensamma IPC-målet. För att kunna minska utsläppen med 40 procent kommer det att krävas omfattande omställningar och investeringar i både transportledet och energianvändningen, säger Erica Kronhöffer.

 

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:02