Annemarie Gardshol till PostNord

Annemarie Gardshol har anställts som chef för en nyinrättad koncernstrategienhet i PostNord. Hon kommer att ingå i PostNords verkställande ledning och koncernledning.

Annemarie Gardshol, 45 år, är civilingenjör och har sedan 2000 varit verksam vid Gambro. Där har hon ingått i verkställande ledning med ansvar för koncernstrategi, strategisk marknadsföring, och senast FoU. Hon har dessförinnan varit managementkonsult vid McKinsey & Company.

Annemarie Gardshol kommer som koncernstrategichef att ha ett särskilt fokus på att öka värdet på PostNords affärsportfölj och skapa ökade förutsättningar för affärsutveckling och innovation.

Hon tillträder 14 maj 2012.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01