Förändringar i PostNords koncernledning

Mats Lönnqvist kommer att lämna uppgiften som vice VD och CFO i PostNord den 1 juni. Rekrytering av efterträdare har inletts.

PostNords ställföreträdande CFO Torsten Fels kommer att vara tillförordnad fram till att efterträdare till Mats Lönnqvist tillträtt.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01